Essay

Hvorfor føler jeg meg løftet når andre forfattere blir slaktet?

"Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi du blir lettet over at det ikke var du som ble slaktet," skriver Jonas Hansen Meyer

Publisert digitalt

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi du blir lettet over at det ikke var du som ble slaktet.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi du værer den erotiske undertonen i slakten, og noe i deg dirrer av forbudt, forvirrende vellyst.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi skadefryden er en ulovlig glede du ikke kan vedkjenne deg fordi du tror den gjør deg til et dårlig menneske, og den ulovlige gleden har, nettopp fordi den er ulovlig, fått vokse seg sterk og intens og bli til en vill lengsel, en tilbøyelighet til nytelse du bare kan søke alene, slik en bulimiker alene fortærer en snickers, en donut, en kroneis, en hvetebolle.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi slakten er en rituell ofring som gjennom den voldelige døden til den slaktede forfatteren minner deg på din egen død, og dermed åpenbarer din egen livsfylde, eller slik Georges Bataille ville sagt det: «Gjennom den voldelige døden skjer det et brudd på et individs diskontinuitet: Det som består, og som de engstelige tilskuerne erfarer i den stillheten som faller etterpå, er eksistensens kontinuitet, som har mottatt offeret.»

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi du gjennom slakten kjenner kraften i det litterære hierarkiet, en repressiv, sivilisatorisk kraft du er tvunget og bundet av, men som gjennom slakten gir et øyeblikks frihet til de engstelige tilskuerne.  

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi den engstelige skoleeleven i deg ikke vil noe annet enn å følge reglene og gjøre som frøken sier og dermed er det en pirrende tilfredstillelse i å se at det motsatte får konsekvenser.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi det rituelle i slakten gir en illusjon av at det finnes en protokoll du kan følge, et ikke-bevegelig sett med prinsipper du bare kan adlyde for å oppnå frihet og selvstendighet og som den slaktede forfatteren paradoksalt nok har oppnådd ved å ha blitt ofret.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi din indre glede over slakten tilsvarer din avhengighet av fellesskapets bekreftelse som du klynger deg til fordi du ikke fullt ut tror på ditt eget prosjekt.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi du tross alt har en viss selvinnsikt og i det minste ikke tilhører den gruppen mennesker som hevder de ikke føler seg løftet når andre forfattere blir slaktet og som dermed har en mye lenger vei å gå for å oppnå selvstendighet.

Du føler deg løftet når andre forfattere blir slaktet fordi din velvilje og ydmykhet ikke er spontane størrelser, men noe du må dyrke frem gjennom å følge kallet i ditt indre. 

Har du spørsmål til lektor Meyer? Send spørsmålet ditt til hansenmeyer@hotmail.com.

Jonas Hansen Meyer (f. 1982) er lektor, skribent og programleder i BLA-podden.

BLA 10/21.

Powered by Labrador CMS