Annonse

BLA (Bokvennen Litterær Avis) er et sterkt redaksjonelt produkt med en attraktiv og tydelig målgruppe. BLA leses av mennesker i alle aldre og henvender seg til en bred målgruppe innen litteratur- og kulturfeltet. I BLA treffer du lesere som er meget kulturinteresserte og som ønsker å holde seg oppdaterte og gjerne gå i dybden på temaer.

BLA er en politisk uavhengig månedsavis for litteratur – den eneste av sitt slag i Norge. Forbilder er New York Book Review og Times Literary Supplement. BLA trykker grundige artikler om litteratur, alt fra voksen skjønnlitteratur, oversatt, sakprosa, barne- og ungdomslitteratur og lærebøker. Avisa inneholder i hovedsak essay, kritikk og intervjuer med forfattere.

BLAs lesere er kulturinteresserte mennesker som litteraturarbeidere, bibliotekarer, bokhandlere, lærere, akademikere, forfattere, oversettere, studenter m.m.

Opplag: 10.000

Lesertall: 25.000

Distribusjon: Narvesen, utvalgte bokhandlere, abonnenter

BLA kommer ut ca den 15. i hver måned i standard tabloid avisformat. Bestillingsfrist for annonse er den 1. i den aktuelle måneden, det vil si 14 dager før avisen utgis. Materiellfrist er den 8. i den aktuelle måneden. BLA utgir 12 utgaver pr. år, der juni-juli og november-desember er dobbeltnummer.

Ta kontakt med redaktørene Ulla Svalheim eller Even Teistung for et godt tilbud: ulla@bokvennen.no eller even@bokvennen.no.


Annonsestørrelser:

Helside: 365 x 246 mm

Halvside: 246 mm x 175 mm

Powered by Labrador CMS