Poetikk

Mellom kunstverk og handelsvare

En bok er et resultat av en kollektiv og interdisiplinær prosess, skriver de grafiske designerne i Eller med a.

Publisert digitalt

En bok er velkjent. Som objekt er den så velkjent at den kan være gjennomsiktig og innlysende – den er så hverdagslig og gjenkjennelig at den nesten forsvinner. Bokmediet er effektivt, og aspekter ved boken oppfattes ofte ubevisst. I vårt arbeid med å designe bøker jobber vi med selv å bli bevisst de skjulte eller innforståtte lagene boka har. Vi jobber med hvordan små brudd med det vante og forventede kan stikke hull på noe av det ubevisste for den som leser eller omgås bøker.

Bokens materialitet plasserer den i en sjanger. Et lett, luftig og porøst papir med svak gultone, innbundet med mykbind i et lite format oppfattes som en pocketbok. Vi leser med forventning om at dette er pocketbok-innhold. En avis trykkes raskt, på store ruller. Når leseren får et hefte av stort format med tynt papir i hendende, med avis-lignende form og innhold, vil hun akseptere – og nesten ikke legge merke til – det upresise trykket. Hvis en pocketbok hadde samme nivå av upresishet ville den oppleves slurvete og feil.

En stram, dyr og spiss hardcover-bok med preg som er hamret inn i overflaten åpnes opp til et tynt og lett papir, nesten gjennomsiktig, som gulner med tiden og sollyset.

*

Vi tenker på vårt arbeide som en prosess både med og mot boken. Vi prøver å finne plass til ambivalens i formgivningen. Vi jobber med fraværet av en fasit som forteller hva som er riktig eller feil. Hvordan skapes plass til leseren, og hennes egen verden?

En rekke performancer fremføres og publiseres. De er, og tematiserer, performancemanuskriptet som sjanger. Noen er kun handlinger, noen kun tekst, noen begge deler.

*

En bok er et resultat av en kollektiv og interdisiplinær prosess. Selv når en bok tar form som et avgrenset verk av én kunstner, vil den stort sett være en del av kollektive produksjons- og distribusjonsstrukturer. Strukturene påvirker hvordan boka blir til, og hvordan den sirkulerer etter at den er laget. En bok er en polyfoni – av hender, stemmer, øyne.

Boken begynner og slutter tre ganger, innenfor sine egne permer. Hver gang med samme innhold, men med forskjellig rekkefølge, forstørrelser, redigering og blikk.

*

Vår fascinasjon for boken ligger i dens plassering mellom kunstverk og handelsvare: den kan på samme tid være et kulturelt objekt, en forbruksvare, en identitetsskaper og en informasjonskilde.

En skrift tegnet for det japanske alfabetet, hvor mellomrommene mellom bokstavene ikke er tilpasset det latinske, brukes til å sette en norsk tekst. Bokstavene fordeles ujevnt og maskinelt på siden, små hull i tekstbildet oppstår. Leserytmen får et snev av hikke.

*

Innenfor rammene av bokmediet filtres form og innhold sammen. I samspillet mellom form og innhold vil de løpende endre og påvirke hverandre.

Vi designer prosesser knyttet til konseptutvikling, produksjon og formidling. Vi skaper strukturer inne i boka, samarbeid om boka, og formidlings- og distribusjonsstrukturer rundt boka. Mellomrommet mellom det som er uferdig og i prosess, og det som er avklart og avsluttet, kan utforskes.

Et intervju transkriberes, og et sitat legges opp på en hjemmeside. Langsomt blir sitatet uklart og går i ett med den kornete bakgrunnen. Dette gjentas igjen og igjen, med en seig rytme. Et skjermbilde trykkes i en liten bok, fryser tiden.

*

Å offentliggjøre er en manifestering av verdier, etikk og privilegier. Hvem utgir, til hvem, hvorfor?

En liten bokhandel etableres på en kunstinstitusjon. Bokhandelen definerer seg selv om et utstillingssted, og får tildelt offentlige støttemidler på grunnlag av dette. Det er logisk, da overskuddet av boksalget aldri utgjør en reel inntekt.

*

Arbeidet med boka starter aldri med et tomt ark, men tar utgangspunkt i det som allerede er. Tekster, bilder, ambisjoner, bittesmå budsjetter, institusjonelle krav, fargeblindhet, aversjoner mot visse skrifter, støttestrukturer og postforsendelser. Ting er forvirrende, det er rot og motsigelser. Vi jobber med å rydde og velge hva vi vil legge vekt på: hvilke sett av sammenhenger og forhold vi mener bør tre frem. Hvordan designe noe uten å skape noe nytt, hvordan unngå å skape binære motpoler, konflikter eller avslag. Hvordan jobbe mer subtilt, ydmykt, og bli i prosessen. En handling som ikke er å applisere prinsipper, men å inngå i en samtale.

Et nettverk for distribusjon av kunstbøker etableres. Et ønske om å støtte, underbygge, arbeide med kontinuitet og vedlikehold. Å utforme strukturer for formidling og distribusjon, og å skape en organisasjon som kan være i prosess.

Eller med a er et grafisk design-studio startet opp i 2011, bestående av Lotte Grønneberg, Marte Meling Enoksen og Karen Grønneberg. Eller med a er lokalisert i København og Oslo, og jobber hovedsaklig med bøker og publikasjoner. Fra 2014-16 var Eller med a ansvarlig for bokhandelen -1 på Den Frie Udstillingsbygning i København. I 2017 etablerte de, i samarbeid med Torpedo, Nordic Art Press – et nettverk for distribusjon av kunstpublikasjoner.

BLA 2/2021.

Powered by Labrador CMS